Velkommen til Tanzania

Dette skoleåret går pengene fra Barnas Misjonsprosjekt blant annet til arbeid i Tanzania.

Dette skoleåret går pengene fra Barnas Misjonsprosjekt blant annet til arbeid i Tanzania. I vår besøkte jeg dette flotte landet sammen med Inger, Torgeir, Leif Thomas og Torunn. Vi besøkte mange barn og noen voksne. Mange av disse kan du bli kjent med i klubbavisen og på videoene på superblink.no.

Årets prosjekter

  • Barnelag i Mara distrikt

Barna i Tanzania trenger selvfølgelig også å høre om Jesus. Vi besøkte Kiabakari i Mara, og der fikk vi være med på både barnelag og allidrett. Barnas Misjonsprosjekt vil støtte dette arbeidet slik at det kan drives enda flere lag og enda flere barn kan få høre om Jesus.

 

  • Barnebladet Twende

I barnebladet Twende står det mye om Bibelen, Jesus og Gud. Mange ønsker å kjøpe bladet, men for at de skal ha råd til det, må prisen være så lav som to kroner pr blad. Å lage bladet koster seks kroner. Det betyr at de fire kronene som mangler, må vi få inn på en annen måte. Barnas Misjonsprosjekt vil støtte Twende, slik at de har råd til å lage blad til alle som ønsker å kjøpe.

 

  • Skole for norske barn

For at de voksne skal kunne være misjonærer i Tanzania, må barna ha en skole de kan gå på. I dette bladet vil du kunne lese om forskjellige skoletyper. Felles for alle, er at det koster mye å gå der. Barnas Misjonsprosjekt vil derfor støtte skolegang for misjonærbarna.

 

 

Når du gir penger, bruk bankgiro: 8220 02 90131

Merk innbetalingen: Barnas Misjonsprosjekt 11370 (Viktig!)

 

Liker? - Du må logge inn for å kunne like denne siden! ⇣ Skriv ut

Hei!
Du må logge deg inn for å kommentere!
Du kan også registrere deg dersom du er ny!