Bibelen

Hva er Bibelen?

Bibelen er ikke bare en bok, men en samling med forskjellige skrifter som er samlet i en bok. Disse skriftene er Guds ord til oss mennesker. Her forteller han oss hvorfor alt har blitt til og hva som er hans plan for det han har skapt.

Ordet bibel kommer fra et gammelt gresk ord, biblia, og betyr bøker. I Bibelen er det 66 ulike skrifter som handler om jødenes historie, regler for livet, sanger, ordtak, fortellinger om Jesus og brev fra ulike forfattere.

Bibelen er inndelt i Det gamle og Det nye Testamentet (GT og NT).  Jesus er den viktigste personen i Bibelen. Selv om ikke Jesu navn er nevnt noe sted i GT, peker likevel mange av historiene der framover til at han skulle komme til jorda.  NT begynner med at Jesus ble født og forteller mye om hans liv, død og oppstandelse. Der kan vi også lese om hvor viktig det er å følge Jesus, for det er bare han som er vegen til Himmelen.

Hvor gammel er Bibelen!

Mange av skriftene i GT er så gamle at vi ikke vet hvem som har skrevet de ned, men vi vet at det er Gud som står bak. «Hver bok i Skriften (Bibelen) er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning» (2.Tim.3,16). I NT vet vi hvem som har skrevet nesten alle skriftene.  De fire evangeliene ble skrevet av mennesker som var rundt Jesus da han levde på jorda, og er nedskrevet mens det ennå levde folk som kunne bekrefte at det som stod der var sant. Alle skriftene i Det nye Testamentet er nedskrevet mellom år 50 og 100 etter Jesu fødsel.

Hvordan ble Bibelen skrevet?

For ca 3000 år siden begynte menneskene så smått å skrive bøker, ikke på papir, men på noen blad som kalles papyrus. Før det ble historiene tatt vare på ved at foreldre fortalte til barna som igjen fortalte de videre til sine barn. Papyrus-rullene ble tatt vare på i leirkrukker. I 1947 ble det funnet gamle krukker med skriftruller i noen grotter i nærheten av Dødehavet i Israel. Enkelte av disse viste seg å være fra ca 250 år før Kristus og innholdet stemte veldig godt med de tekstene som var skrevet ned mye senere. Det finnes rundt 5000 gamle håndskrifter av Bibelen. Disse kan sjekkes opp mot hverandre og vi kan finne at innholdet stemmer veldig godt. Andre skrifter fra samme tid (f.eks Sokrates og Platon) har langt færre håndskrifter.

Hvilket språk ble Bibelen skrevet på?

Bibelen er skrevet på tre forskjellige språk: hebraisk, arameisk og gresk. Alle disse språkene ble brukt i de områdene der Bibelen ble til. Senere er den blitt oversatt til mange språk, bl.a norsk. Den første norske oversettelsen av Bibelen kom i 1904, og i 2011 kom en helt ny oversettelse i handelen. I 2011 var hele Bibelen oversatt til 470 språk, og enda er det mange som jobber med å oversette den til nye språk.

Har du spørsmål om Bibelen og det som står der? Send det gjerne til Superblink!

Bibelen på nett

YouVersion
Nettbibel hvor man kan lese Bibelen på mange forskjellige språk. YouVersion har også Bibelleseplaner og en egen app for å lese Bibelen.
YouVersion

Bibel.no
Her kan du lese Bibelseslkapet sine oversettelser, både på nynorsk og bokmål.
Bibel.no – Nettbibelen

Bibeldrops fra Superblink
De siste bibeldropsene: