"Jeg lurer på hvorfor står det bare i bibelen om Guds høyre hånd, og ikke Guds venstre hånd??🤔"

Hei Tomine! Det var et godt spørsmål! Jeg tror det har å gjøre med at den som sitter ved kongens høyre side regjerer sammen med kongen. Så når Jesus dro opp til himmelen står det at han sitter ved Guds høyre hånd. (Markus 16.19) Så det betyr nok bare at han regjerer sammen med Gud.

- Turid
Liker? - Du må logge inn for å kunne like denne siden! ⇣ Skriv ut