"Hvorfor hadde ikke Jesus kjæreste?"

Det står ingenting om at Jesus hadde kjæreste i bibelen, og det står heller ingenting om hvorfor han ikke hadde det. Da Jesus ble født i stallen i Betlehem, var det Gud som kom til oss som et menneske. Jesus var både menneske og Gud samtidig! Derfor visste Jesus hele tiden hvorfor han var her på jorda. Han kom for å frelse oss, og det gjorde han da han døde på korset. Han hadde et helt konkret oppdrag i Guds store redningsplan, og da ble det nok vanskelig å ha en kjæreste.

- Hilsen Turid
Liker? - Du må logge inn for å kunne like denne siden! ⇣ Skriv ut