"Hvorfor er bibelen delt opp i flere bøker?"

Hei Olava!
Bibelen er satt sammen av mange forskjellige bøker, skrevet på litt forskjellige tider. Noen er skrevet før Jesus ble født, noen er skrevet av de som levde samtidig med Jesus, og noen etter at Jesus levde her. Alle bøkene i bibelen er skrevet av folk som trodde på Gud, og vi blir kjent med ulike sider av Gud gjennom «brillene» til de ulike personene som har skrevet Bibelen. Hele Bibelen er Guds ord til oss, og skrevet for å fortelle deg på ulike måter at Gud elsker deg, har frelst deg og vil være venn med deg alltid!

- Hilsen Turid
Liker? - Du må logge inn for å kunne like denne siden! ⇣ Skriv ut