"Hvorfor ble ikke Jesus værene på jorda lenger? Hvorfor reiste han opp til himmelen?"

/ Jente 10 år
Hei! Da Jesus ble menneske og var her på jorda, kunne han bare være én plass om gangen. Da han dro opp til himmelen igjen, og sendte den hellige ånd til å være med oss, kunne han være mange plasser på en gang. Det betyr at Jesus både kan være en usynlig venn som er med deg på skolen, akkurat samtidig som jeg ber og snakker med han hjemme hos meg! Så det er jammen fint at han reiste til himmelen igjen. Før Jesus dro til himmelen sa han til vennene sine at han dro for å gjøre i stand et sted for oss i himmelen. I Johannes 14.3-4 står det; Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien.» Jeg gleder meg til å se hva Guds Sønn Jesus har stelt i stand for oss i himmelen, det er nok skikkelig fint!

- Hilsen Turid
Liker? - Du må logge inn for å kunne like denne siden! ⇣ Skriv ut