"Hvordan skapte Gud englene og hvordan ble djevelen til?"

/ Jente
Gud har skapt alt. Det betyr at han også har skapt englene. Da han skapte jorda og menneskene, bare befalte han at det skulle bli til, så ble det til.
Salmenes bok 148, 2 og 5: Lov ham alle hans engler, de skal lovsynge Herrens navn, for han befalte, og de ble skapt.
Gud skapte alle mennesker og alle engler med mulighet til å velge å tilbe ham. Han visste at noen ville gjøre det og andre ikke. Djevelen var en engel som ikke ville tjene Gud, men være gud selv. Djevel betyr løgner eller fiende. Han ble kastet ut av himmelen og har siden prøvd å få mennesker til å gjøre gale ting. Men Gud er mye sterkere enn djevelen, og når Jesus kommer tilbake skal han gjøre slutt på all ondskap, også djevelen.

- Hilsen Turid
Liker? - Du må logge inn for å kunne like denne siden! ⇣ Skriv ut