"Hvordan kan Gud se oss når vi ikke kan se han?"

Takk for et godt spørsmål. Gud er allmektig, det betyr at han kan ALT. Han ser oss og hører tankene våre hver dag, og ønsker å være sammen med oss. Det kan ofte være vanskelig å tro på Gud når man ikke kan se ham. Vi kan ikke se ham nå fordi han er usynlig for oss. Men vi kan se alt han gjør. Vinden er også usynlig, men den finnes, vi ser bladene den kaster opp i luften! En dag, når vi kommer til himmelen da skal vi se ham ansikt til ansikt. Les gjerne 1 Korinterbrev 13:12. Jesus er Guds Sønn som ble menneske og gikk rundt på jorda og ble sett av mange tusen mennesker. Noen av dem som så han med egne øyne skrev ned det han sa og gjorde i bibelen. Jesus sa en gang; Den som har sett meg, har sett Far. (Johannes 14.9) Fortsett å stille gode spørsmål!

- Hilsen Turid
Liker? - Du må logge inn for å kunne like denne siden! ⇣ Skriv ut