"Hvordan kan Gud høre oss når vi snakker til han?"

Hei EvaEmilie10!
Gud er annerledes enn oss, Han kan skape nytt liv av ingenting, Han kan gjøre stormen stille bare ved å si at den skal bli det, og han hører når vi ber. Gud ønsker at vi skal bruke tid med Han, så når vi vil snakke med Han, har Han lovet å høre. Det er ikke alltid Gud svarer slik vi har tenkt, men han hører likevel.

- Hilsen Turid
Liker? - Du må logge inn for å kunne like denne siden! ⇣ Skriv ut