"Hvor mange disipler hadde egentlig Jesus?"

Hei ElineV!
Jesus hadde mange disipler - det var mennesker som fulgte ham og som på en måte var elevene hans. Så valgte Jesus ut 12 av disse til å være hans nærmeste disipler, også kalt apostler. Dersom du vil vite navnet på disse, finner du dem i Bibelen i Lukas 6, 13-16.

En annen plass i Bibelen står det at Jesus sa til disse apostlene sine at de skulle gå ut i verden og gjøre alle folkeslag til hans disipler. Så på den måten kan vi si at alle som tror på Jesus er hans disipler. Da har Jesus har mange millioner disipler rundt omkring i verden! Les i Matteus 28,18-20.

- Hilsen Turid
Liker? - Du må logge inn for å kunne like denne siden! ⇣ Skriv ut