"Ba Jesus disiplene om å skrive bibelen?"

Hei Iselinlp08!
Nei, Jesus ba nok ikke disiplene direkte om å skrive Bibelen. Det gamle testamentet ble skrevet lenge før Jesus ble født. Det nye testamentet ble skrevet ned etter at Jesus dro opp til himmelen. Før han dro fra disiplene ba han dem fortelle hele verden om det de hadde sett, og lære folk om alt det han hadde befalt dem (Matteus 28,18-20). Å skrive ned det de hadde sett var en viktig måte å sikre at alle fikk lære det samme. Alt i bibelen er skrevet av mennesker, samtidig som det er Gud som står bak alt som står. Derfor sier vi at Bibelen er Guds ord. (Andre Timoteus 3,16)

- Hilsen Turid
Liker? - Du må logge inn for å kunne like denne siden! ⇣ Skriv ut