Et bedre liv

Det er tøft nok å være barn når du har en funksjonsnedsettelse. Men tenk om du i tillegg bor i et land hvor det ikke er selvsagt at du får den hjelp du trenger for å ha et godt liv?

Tekst: Irene Maria van Andel Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Funksjonsnedsettelse betyr en skade på kroppen, for eksempel å ha øyne, ører eller muskler som ikke fungerer som det skal. Det kan også bety vanskeligheter med å lære ting på grunn av en skade i hjernen. I Norge er det normalt at barn med funksjonsnedsettelse får hjelp av leger, fysioterapeuter eller andre flinke mennesker. Og de aller fleste får spesialoppfølging på skolen, slik at de kan få den samme undervisningen som andre barn.

Slik er det ikke i Mongolia. Fordi lærerne ikke vet hvordan de skal undervise barn med funksjonsnedsettelse, får ikke disse barna gå på skolen. Mange er hjemme hos foreldrene hele døgnet. Ekstra tøft er det når de opplever at andre mennesker ikke ser på dem som like verdifulle som andre barn. Det kan til og med oppleves som skamfullt for en familie å ha et barn som er annerledes. Derfor velger mange å gjemme bort barna sine.

Bibelen lærer oss at alle mennesker er like verdifulle, for alle er skapt av Gud og kan kalles Guds barn. Derfor har alle barn rett på god omsorg fra familien, fra leger og fra lærerne på skolen. Ingen barn skal oppleve at familien gjemmer dem bort.

Heldigvis er det startet et prosjekt i Mongolia hvor målet er å gi et bedre liv til barn med funksjonsnedsettelse. De norske misjonærene jobber sammen med foreldre, skoler, leger og kommuner for å få dette til. Og vet du hva – alle sammen er gira på å gjøre en god innsats!

Be: Be om at barn med funksjonsnedsettelse blir sett, hjulpet og elsket som Guds verdifulle barn.

Liker? - Du må logge inn for å kunne like denne siden! ⇣ Skriv ut

Hei!
Du må logge deg inn for å kommentere!
Du kan også registrere deg dersom du er ny!